POLJOPRIVREDA I ODRŽIVI RAZVOJ


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

analizirati uticaj promjene održivog upravljanja na ekonomsku politiku i ruralni razvoj, primijeniti koncept održive poljoprivrede, analizirati intervencije u poljoprivredi, koje nedvosmisleno utiču na okolinu i učiniti ih održivim, ali i ekonomski, socijalno i etički; opisati i interpretirati savremene trendove u održivom uzgoju biljaka, posebno integriranih, bioloških i organskih metoda; analizirati programe FAO i EU značajne za poljoprivredu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ