ALTERNATIVNE RATARSKE KULTURE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: - razumiju uticaj biotskih i abiotskih stresova na rast i razvoj alternativnih kultura - procijene mogućnost uzgoja pojedinih alternativnih kultura u agroekološkim uslovima Crne Gore - samostalno planiraju tehnologiju proizvodnje alternativnih ratarskih kultura u zavisnosti od sistema biljne proizvodnje - razumiju probleme uvođenja alternativnih kultura u postojeće plodorede - preporuče odgovarajuću tehnologiju proizvodnje izabranih alternativnih kultura u zavisnosti od agroekoloških uslova koji vladaju u pojedinim proizvodnim rejonima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA VELIMIROVIĆ1x1
2B
ZORAN JOVOVIĆ3x1
2B