ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Razumije opšte principe, ciljeve i vrijednosti organske poljoprivrede, • Prepoznaje i koristi zakonsku regulativu o organskoj poljoprivredi u svijetu i Crnoj Gori, • Ukratko opiše planiranje farmi, smještaj životinja, opremu, rasu, uzgoj, ishranu, reprodukciju, zdravstvenu zaštitu, liječenje i način prerade stočarskih proizvoda, • Razumije i ukratko opiše principe organske proizvodnje u govedarstvu, kozarstvu, ovčarstvu, svinjarstvu, živinarstvu... • Razumije i primjeni principe certifikacije u organskoj proizvodnji, prepoznaje elemente certifikacionog sistema, inspekcijske procedure, Prenese stečena znanja na farmi ili pogonima za preradu stočarskih proizvoda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO MIRECKI