POSTŽETVENE TEHNOLOGIJE RATARSKO-POVRTARSKIH PR.


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: 1.razumiju osnovne principe čuvanja ratarsko-povrtarskih kultura; 2.razlikuje tehnologije berbe, pakovanja i skladištenja povrća; 3. pravilno primjenjuju različite tehnologije žetve i skladištenja ratarskih usjeva; 4.prepoznaju značaj postžetvenih tehnologija u sistemu bezbjednosti hrane

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA VELIMIROVIĆ1x1
2B+1P
ZORAN JOVOVIĆ1.5x1
2B+1P
NATAŠA MIRECKI1.5x1
2B+1P
1x1
2B+1P