ORGANSKA PROIZVODNJA GROŽĐA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA POPOVIĆ2x1
9S
1x1
9S