OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+1
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
5S
MIRJANA ADAKALIĆ1x1
5S
1x1
5S
BILJANA LAZOVIĆ4x1
5S

Nova objava - 07.07.2020 15:35

TEST iz Oplemenjivanja vocaka i vinove loze

Nova objava - 08.05.2020 11:35

Nova objava - 01.05.2020 11:36

Nova objava - 23.04.2020 15:53

Nova objava - 21.06.2017 09:51