KVALITET VINA I NJEGOVO ČUVANJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ2x1
1S
2x1
1S