Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1x1
5S
ALEKSANDAR ODALOVIĆ2x1
5S

Vježbe 11.05.

Vježbe 04.05.

vježbe 26.04.

Vježbe 20.04.

Vježbe 3.04.

Vježbe 06.06.

Termin polaganja kolokvijuma 2

Termin popravnog kolokvijuma 1 online