Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   10.05.2021
  Vježbe 11.05.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   04.05.2021
  Vježbe 04.05.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   27.04.2021
  vježbe 26.04.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   20.04.2021
  Vježbe 20.04.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   13.04.2021
  Vježbe 3.04.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   06.04.2021
  Vježbe 06.06.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   30.03.2021
  Vježbe 30.03.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   22.03.2021
  Vježbe 23.03.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   16.03.2021
  vježbe 16.03.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   09.03.2021
  Vježbe 09.03.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   23.02.2021
  Vježbe 23.02.
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   16.02.2021
  Vježbe 16,02,
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   26.05.2020
  Rezultati testa- 26.05.2020 12:47
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   24.05.2020
  I test 24.05.2020 17:44
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   18.05.2020
  Uputstvo za vježbe- 18.05.2020 12:54
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   11.05.2020
  Parametri za konekciju za vježbe 14.05.- 11.05.2020 21:46
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   08.05.2020
  vjezbe - 08.05.2020 12:04
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   05.05.2020
  Termin polaganja kolokvijuma i popravnog kolokvijuma 2
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   01.05.2020
  Vitko vreteno - 01.05.2020 18:13
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   13.04.2020
  Rodni pupoljci i odnosi oplodnje - 13.04.2020 20:54
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   24.03.2020
  Termin popravnog kolokvijuma 1 uzivo
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   29.05.2018
  Popravni I testa
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   16.05.2018
  I test
Biotehnički fakultet-VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO-POMOTEHNIKA -   30.03.2018
  Rezultati I testa