BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ4x1
2S
2x1
2S

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Termini polaganja drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Polaganje prvog kolokvijuma

Dogovor o nastavi na predmetu

Rezultati popravnog završnog ispita, osvojeni poeni i predlog ocjene

Ispitna pitanja za Završni ispit

Ispitna pitanja za II Kolokvijum

Ispitna pitanja za I Kolokvijum