BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
8B
JELENA LATINOVIĆ4x1
8B
2x1
8B