BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4++2
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ2x
2S
1x
2S
JELENA ZINDOVIĆ2x
2S
1x
2S

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Polaganje drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Nova objava - 04.12.2020 14:44

Polaganje prvog kolokvijuma

Dogovor o nastavi na predmetu