Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   22.01.2021
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   26.12.2020
  Polaganje drugog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   11.12.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   04.12.2020
  Nova objava - 04.12.2020 14:44
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   25.11.2020
  Polaganje prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   12.10.2020
  Dogovor o nastavi na predmetu
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   14.11.2019
  Rezultati II Kolokvijuma i osvojeni poeni
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   26.10.2019
  Polaganje drugog dijela ispita
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   22.10.2019
  Rezultati testa popravni
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   16.10.2019
  Rezultati testa
Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA -   08.10.2019
  Polaganje prvog dijela ispita