BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ2x1
8B
1x1
8B
JELENA ZINDOVIĆ2x1
8B
1x1
8B