ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ4x1
8B+1P
2x1
8B+1P