Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

REZULTATI II TERMIN

10.09.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Evidencija poena i predlog ocjena

25.06.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

II Kolokvijum i terenske vježbe

20.05.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

terenska nastava na imanju BTF-a

18.04.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

09.04.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

terenska nastava na imanju BTF-a

22.03.2019


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE

28.06.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

ZAVRŠNI ISPIT

11.06.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Rezultati završnog i popravnog II kolokvijuma

01.06.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Termini završnog ispita

27.05.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Terenska nastava Bar- Ulcinj

18.05.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Rezultati II kolokvijuma

05.05.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Rezultati Kolokvijuma

23.04.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Terenska nastava

12.04.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Rezultati popravog prvog kolokvijuma

02.04.2018


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

reazultati ispita

07.09.2017


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

Evidencija osvojenih poena i predlog ocjena

23.06.2017


Biotehnički fakultet-ZAŠTITA BILJA-ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

OBAVJEŠTENJE

04.05.2017