Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Evidencija poena i predlog ocjena

25.06.2019


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

II Kolokvijum i terenske vježbe

20.05.2019


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

terenska nastava na imanju BTF-a

18.04.2019


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

09.04.2019


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

terenska nastava na imanju BTF-a

22.03.2019


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE

28.06.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

ZAVRŠNI ISPIT

11.06.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Rezultati završnog i popravnog II kolokvijuma

01.06.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Termini završnog ispita

27.05.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Terenska nastava Bar- Ulcinj

18.05.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Rezultati II kolokvijuma

05.05.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Rezultati Kolokvijuma

23.04.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Terenska nastava

12.04.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Rezultati popravog prvog kolokvijuma

02.04.2018


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

reazultati ispita

07.09.2017


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

Evidencija osvojenih poena i predlog ocjena

23.06.2017


Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja-Štetočine voćaka i vinove loze

OBAVJEŠTENJE

04.05.2017