SPECIJALNO RASADNIČARSTVO


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student poslije položenog ispita treba da prepoznaje najbolje tehnike razmnožavanja pojedinih voćnih vrsta koje se mogu gajiti u suptropskoj zoni naše zemlje. Prepoznaje standard kvaliteta sadnog materijala i mogućnosti prometa sorti zaštićenih po međunarodnim konvencijama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ
MIROSLAV ČIZMOVIĆ

Rezultati Popravnog ispita

Prezentacija - rasadničarstvo - 12.11.2020

Rezultati popravnih ispita

Rezultati popravnog ispita

Rezultati popravnog II kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma