Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati Septembar

termin polaganja zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita

Termin polaganja drugog kolokvijuma

Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma

Rezultati ispita dodatni rok

Rezultati ispita septembar drugi rok