PROIZVODNJA DENDROLOŠKOG SADNOG MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
1S
JELENA LAZAREVIĆ3x1
1S
1x1
1S
1x1
1S