BIOLOŠKE OSNOVE RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - primijeni teoriska znanja o biološkim i fiziološkim činiocima koji utiču na razmnožavanje voćaka - razlikuje termine kao što su: bioevolucija, rast, razviće, jarovizacija, stratifikovanje, stadiska starost i sl. - upotrijebi stečena znanja kod praktičnog obavljanja generativnog i vegetativnog razmnožavanja. - odabere najbolje kalemove (mjesto u krošnji, vrijeme uzimanja, stadijska starost) - upotrebljava adekvatne podloge u odnosu na zemljište i sortu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA LAZOVIĆ
NATAŠA DAJKOVIĆ
SLAVOJKA MALIDŽAN