BIOLOŠKE OSNOVE RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOJKA MALIDŽAN1x
1S
1x
1S
MOMČILO RADULOVIĆ3x
1S