EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x
1S
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ4x
1S