FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • da pokaže poznavanje (razumevanje) iz oblasti funkcionalne organizacije organizma životnje, • poznaje i može da objasni fiziologiju i način funkcionisanja pojednih sistema organa, • poznaje uzajamnu vezu pojedinih sistema kao • objasni osnovne principe prometa i razmjene hranjivih i drugih materija u organizmu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA PEJOVIĆ4x1
1S+1P
2x1
1S+1P