Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti prednosti govedarske proizvodnje, njenu ekonomsku važnost i druge koristi. • Prepoznati i opisati najvažnije rase goveda u svijetu i u Crnoj Gori. • Upravljati reprodukcijom na govedarskoj farmi. • Opisati savremene tehnologije proizvodnje mlijeka i goveđeg mesa. • Upravljati svim tehnološkim procesima na farmama za proizvodnju mlijeka i mesa, od odgoja podmlatka do izlučenja grla iz proizvodnje. • Upravljati tehnološkim procesima na farmama za proizvodnju mlijeka i mesa, od odgoja podmlatka do izlučenja grla iz proizvodnje. • Prepoznati proizvodne indikatore, prednosti i ograničenja koja utiču na rezultate proizvodnje predložiti poboljšanja u proizvodnji. • Poznaje i može da objasni elemente odgajivačko-selekcijskog programa. • Da ponudi idejna rješenja objekata za držanje različitih kategorija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR MARTINOVIĆ2x1
2S+2P
MILAN MARKOVIĆ4x1
2S+2P

terenske vježbe

Terenske vježbe

Popravni drugi kolokvijum

Vjezbe

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum