ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ4x1
1S+5P
2x1
1S+5P

Nova objava - 14.02.2022 23:46evidencijapoenaipredlogocjena

Nova objava - 09.02.2022 14:01obavjestenje

Nova objava - 07.02.2022 15:17evidencijapoenaipredlogocjena

Nova objava - 14.01.2022 13:25evidencijapoena

Nova objava - 28.12.2021 08:47rezultatidrugogkolokvijuma

Nova objava - 18.01.2019 09:26

etinioza

Bolestipcela