Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.02.2022
  Nova objava - 14.02.2022 23:46evidencijapoenaipredlogocjena
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   09.02.2022
  Nova objava - 09.02.2022 14:01obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   07.02.2022
  Nova objava - 07.02.2022 15:17evidencijapoenaipredlogocjena
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   17.01.2022
  Nova objava - 17.01.2022 15:13dodatni termin za kolokviranje vježbi, predavanja i prezentacije seminarskih radova
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.01.2022
  Nova objava - 14.01.2022 13:25evidencijapoena
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   28.12.2021
  Nova objava - 28.12.2021 08:47rezultatidrugogkolokvijuma
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   24.12.2021
  Nova objava - 24.12.2021 11:12evidencijapoena
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   20.12.2021
  Nova objava - 20.12.2021 22:45obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   16.12.2021
  Nova objava - 16.12.2021 09:03obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.12.2021
  Nova objava - 14.12.2021 08:54obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.12.2021
  Nova objava - 14.12.2021 09:46
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.12.2021
  Nova objava - 14.12.2021 13:20obavjestenje o odrzavanju vjezbi
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   05.12.2021
  Nova objava - 05.12.2021 08:16termin za konsultacije
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   04.12.2021
  Nova objava - 04.12.2021 17:00rezultati prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   02.12.2021
  Nova objava - 02.12.2021 15:00obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   21.11.2021
  Nova objava - 21.11.2021 13:46obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   18.11.2021
  Nova objava - 18.11.2021 11:07obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.11.2021
  Nova objava - 14.11.2021 14:52obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   28.10.2021
  Nova objava - 28.10.2021 17:26
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   23.10.2021
  Nova objava - 23.10.2021 10:53
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   20.10.2021
  Nova objava - 20.10.2021 14:15
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   08.10.2021
  Nova objava - 08.10.2021 17:38 obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   07.10.2021
  Nova objava - 07.10.2021 07:03obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   29.09.2021
  Nova objava - 29.09.2021 16:44evidencija poena Covid rok
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   26.09.2021
  Nova objava - 26.09.2021 21:23Obavjestenje o predavanjima
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   22.09.2021
  Nova objava - 22.09.2021 10:44evidencijapoenaseptemb
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   05.03.2021
  evidencija poena i predlog ocjena-martovski rok
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   16.02.2021
  obavještenjeoterminu završnog ispita u martu
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   12.02.2021
  Nova objava - 12.02.2021 13:52
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   12.02.2021
  evidencija poena i predlog ocjena
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   05.02.2021
  ispitna pitanja za zavrsni ispit
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   29.01.2021
  obavještenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.01.2021
  Nova objava - 14.01.2021 13:03
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   13.01.2021
  evidencija poena
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   28.12.2020
  rezultatipopravnogdrugogkolokv28decemb
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   24.12.2020
  obavještenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   22.12.2020
  rezultati drugog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   21.12.2020
  dopunjeni plan rada21decembar
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   19.12.2020
  dopunjeni plan rada
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   18.12.2020
  predlog rada do kraja semestra
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.12.2020
  Nova objava - 14.12.2020 23:24
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   14.12.2020
  predlog rada do kraja semestra
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   13.12.2020
  obavještenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   08.12.2020
  Nova objava - 08.12.2020 09:37
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   06.12.2020
  novo obavještenje o terminu predavanja
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   02.12.2020
  obavjestenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   26.11.2020
  Nova objava - 26.11.2020 11:55
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   22.11.2020
  obavještenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   19.11.2020
  obavještenje
Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI -   13.11.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma I 13novembar

1 | 2 | 3