RASADNIČKA PROIZVODNJA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x
14P
ĐINA BOŽOVIĆ3x
14P
2x
14P