HEMIJA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA2x1
4P
JELENA VUKČEVIĆ2x1
4P
ANA TOPALOVIĆ2x1
4P