MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
4S
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ3x1
4S