SISTEMI UZGOJA I REZIDBA VOĆAKA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x1
3S+7P
2x1
3S+7P