SISTEMI UZGOJA I REZIDBA VOĆAKA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x1
2S+2P
2x1
2S+2P