FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ2x1
7S
BILJANA LAZOVIĆ3x1
7S