Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: opiše glavne karakteristike insekata, prepozna najvažnije štetočine suptropskih voćaka na osnovu simptoma oštećenja na biljakama i morfologije štetočine, prepozna razvojne stadijume i opiše razvojni ciklus štetočine, odabere odgovarajuće metode suzbijanja i zaštitna sredstva, sprovede program suzbijanja uz poštovanje principa integralne zaštite bilja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ1.5x
2P
1x
2P
TATJANA PEROVIĆ1.5x
2P
1x
2P

II kolokvijum

POPRAVNI I KOLOKVIJUM

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

I KOLOKVIJUM

REZULTATI ISPITA

obavještenje- 14.10.2018 20:58