ŠTETOČINE VOĆAKA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ1.5x
6P
1x
6P
TATJANA PEROVIĆ1.5x
6P
1x
6P