INTEGRALNA ZAŠTITA VOĆAKA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ1x
.5x
TATJANA PEROVIĆ1x
.5x