ULJARSTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ2x1
1S+4P
BILJANA LAZOVIĆ3x1
1S+4P