Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ2x
35B+18P

Obavještenja i materijali za engleski jezik