BIOHEMIJA ŽIVOTINJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA VUKČEVIĆ1x3
35B+7P
STOJA LJUTICA1x3
35B+7P
JELENA ZINDOVIĆ3x1
35B+7P