BIOHEMIJA ŽIVOTINJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA1x2
35B+6P
JELENA VUKČEVIĆ1x2
35B+6P
GORDANA ŠEBEK3x1
35B+6P