MENADŽMENT U STOČARSTVU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

definiše pojmove menadžer i menadžerstvo; prepozna preduzetništvo kao stil menadžmenta u stočarskoj proizvodnji; izračuna vrijednosne pokazatelje po pojedinim linijama stočarske proizvodnje; procijeni ekonomsku opravdanost pojedinih linija stočarske proizvodnje; rukovodi promjenama i kvalitetom procesa stočarske proizvodnje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
3B+2S+2P
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
3B+2S+2P