SOCIOLOGIJA SELA


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
35B+5P