Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Prepozna i primjeni najznačajnija zakonska i podzakonska akta u mljekarstvu, • Objasni sintezu mlijeka i najznačajnijih komponenti mlijeka, • Prepozna najznačajnije faktore koji utiču na količinu i kvalitet mlijeka, • Razumje značaj fizičkih i hemijskih osobina mlijeka sa stanovišta prerade mlijeka u mlječne proizvode, • Objasni pojmove primarnog i sekundarnog zagađenja mlijeka i primjeniti mjere dobre higijenske prakse u eliminaciji nepoželjnih mikroorganizama iz mlijeka, • Opiše i primjeni osnovna načela higijene u mljekarstvu, prije svih higijenu muže i postupci s mlijekom nakon muže, • Organizuje pravilnu ručnu i mašinsku mužu i prepozna i eliminiše eventualne greške pri muži, • Prenijese stečena znanja proizvođačima mlijeka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA KOPITOVIĆ2x1
4B+6S+1P
SLAVKO MIRECKI
SLAVKO MIRECKI3x1
4B+6S+1P