Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u mogućnosti da objasniti značaj rastvora, elemenata i jona u biohemijskim procesima životinja.Prepoznati biomolekule , građu i hemijski sastav životinjske ćelije i tkiva.Objasniti metabolizam ugljenih hidrata i lipida u životinja. Prepoznati strukturu glikogena.Objasniti procese glukoneogeneze, Ornitonovog ciklusa i ćelijskog disanja u životinja.Prepoznati glavne metaboličke promene aminokiselina, strukturu, zastupljenost i značaj proteina Obrazložiti specifične molekularno-biološke temelje energetskog metabolizma.Opisati hemijski sastav , sintezu i ulogu hormona životinja , vitamina , enzima i tjelesnih tečnosti.Objasniti replikaciju DNA, te procese transkripcije i translacije genetske poruke. Prepoznati jednostavnije oglede u laboratoriji. Prepoznti vezu između rezultata eksperimentalnog rada i teoretskih znanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati i predlog ocjena - septembarski rok

Rezultati - septembarski rok

Osvojeni poeni i predlog ocjena

Rezultati zavrsnog ispita

Rezultati Popravnog II Kolokvijuma

Rezultati II Kolokvijuma