Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
38B+8P

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

Ostvareni broj bodova do zavrsnog ispita

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin polaganja zavrsnog ispita

TERMINI POLAGANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA