FIZIOLOGIJA REPRODUKCIJE RASTA I LAKTACIJE DOM.ŽIV


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti su sposobni da opišu građu i funkciju reproduktivnih organa, definišu zakonitosti reprodukcije i ukažu na fiziološke specifičnosti reprodukcije kopitara, papkara i peradi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA PEJOVIĆ3x1
5B
1x1
5B
1x1
5B