TROŠKOVI I KALKULACIJE U STOČARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

definiše pojam troškova;objasni razliku između pojedinih vrsta troškova,upotrijebi kalkulaciju pojedinih linija stočarske proizvodnje; izračuna cijenu koštanja pojedinih linija stočarske proizvodnje;procijeni ekonomsku opravdanost proizvodnje pojedinih linija stočarske proizvodnje,predloži optimalnu strukturu proizvodnje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
5B
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ3x1
5B