FUNKCIONALNI PROIZVODI ANIMALNOG PORIJEKLA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Izvrši klasifikaciju funkcionalne hrane, • Razumije i objasni razlike između probiotika, prebiotika i simbiotika koji se koriste u proizvodnji funkcionalne hrane, • Spozna značaj razvoja funkcionalne hrane i njene perspektive, • Razumije i objasni uticaj funkcionalnih mlječnih proizvoda na obolenja ljudi (rak, kardio-vaskularna i gastro-intestinalna obolenja, osteoporoza, alergije ...) • Ukratko opiše probiotske mesne proizvode, riblje proizvode, jaja i med i objasni uticaj i benefite po ljudski organizam, • Upotrijebi stečena znanja u pogonima za proizvodnju funkcionalnih animalnih proizvoda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA KOPITOVIĆ1x1
3B
SLAVKO MIRECKI2x1
3B