Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 0++5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ŠEBEK5x1
7B+1S+1P

Evidencija nakon zavrsnog

DOGOVORNI ČAS

Rezultat zavrsnog ispita

Konacni rezultat

termin predaje seminarskog rada

Nova objava - 22.03.2019 17:36