Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše pojam statistika u poljoprivredi, predstavi tabelarno i grafički statističke pojave, ustanovi srednje vrijednosti i pokazatelje varijacije, izračuna standardne greške aritmetičke sredine i stand.greske proporcije na osnovu uzorka, analizira varijansu,protumači korelaciju i regresiju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
27B+4P
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
27B+4P

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

Rezultati ispita i prijedlog ocjena

Evidencija osvojenih poena do popravnog drugog kolokvijuma i zavrsnog ispita

Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultati drugog domaceg zadatka

Vazne informacije o terminima domaćeg i drugog kolokvijuma