Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Prepoznati veštine korišćenja različitih metoda bitnih za negovanje zasada u organskim sistemima gajenja u voćarstvu.Obrazložiti zahteve vrsta i sorti voćaka prema klimatskim i edafskim uslovima u organskoj proizvodnji. Prepoznati značaj agrotehničkih mera i biozaštite u optimizaciji uslova poljoprivrednog staništa u uslovima organske proizvodnje.Primijeniti metode efikasnog učenja, timskog rada, kritičkog mišljenja i evaluacije nastave i ishoda učenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ŠEBEK3x1
6B
1x1
3B+6P
1x1
3B+6P