NAVODNJAVANJE I ĐUBRENJE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DALIBORKA LEKIĆ1x
MILOŠ ŠTURANOVIĆ1x
MIRKO KNEŽEVIĆ2x